Landscape pictures

Arne JW Kolstø

Natt ved et fjellvatn

Night near a mountain lake

Natt ved et fjellvatn / Night near a mountain lake
Rondvatnet Juli -20
Leica M10; Summicron 35;
Tatt ved midnatt nordover. Taken at midnight northwards.

Fjelltopp i månelys

Moonlit mountain top.

Fjelltopp i månelys / Moonlit mountain top.
Natt over Storronden / The mountain Storronden at night
September -13
Leica M9; 4 sec.
Tatt rundt midnatt. Landskapet er opplyst av skinnet fra fullmånen. Taken arount midnight. The landscape is lit by the shine from the full moon.

Fjell-landskap - tidlig sommer

Mountain landscape - early summer

Fjell-landskap - tidlig sommer / Mountain landscape - early summer

Rondane, juni -13
Fra Illmannshøe / Simlepiggen vestover.

Vi ser bl. a. Stor- og Veslesmeden til høyre, Smiubelgin til venstre og Rondvatnet nede til høyre
From Illmannshøe / Simlepiggen westwards.

We see the mountains Stor- og Veslesmeden to the right, Smiubelgin left and lake Rondvatnet low to the right

Fjelltopper

Mountain peaks

Fjelltopper / Mountain Peaks
Galdhøpiggen Juli -19
Leica M9; Tele-Elmarit 90;
Galdhøpiggen - sett fra Glitretind. The mountain Galdhøpiggen seen from mt Glitretind, Jotunheimen

Fjelltopper - panorama

Mountain peaks - panorama

Fjelltopper / Mountain Peaks - panorama
Galdhøpiggen Juli -19
Leica M9; Tele-Elmarit 90; pano
aspect 1:2
Galdhøpiggen - sett fra Glitretind.

Enda videre panorama er tilgjengelig - hvis ønkelig.
The mountain Galdhøpiggen seen from mt Glitretind, Jotunheimen.

Even wider panorama is avaliable.

Fjellstue ved midnatt

Mountain cabin at night

Fjellstue ved midnatt / Mountain cabin at night
Memurubu ved midnatt, august -18
the tourist cabin Memurubu at midnight.
Leica M10; Nikkor 200mm
Tatt fra utløpet av Leirungsåa. Taken from the Leirung river's outlet.

Fjell-landskap

Mountain landscape

Fjell-landskap / Mountain landscape
Fra Snøhetta - juli -19
Leica M10; Tele-elmarit 90; pano.
Aspect ratio 4x7 (40x70cm)
Store Langvasstinden (v/l),
Larstinden (h/r) sett fra / seen from Vesttoppen (Snøhetta)

Fjellandskap med sky

Mountain landscape with clouds

Fjellandskap med sky / Mountain landscape with cloud
Rondane, sept -13
Leica M9; Tele-Elmarit 90;
Illmannshøene sett fra stien mot Storrronden. The Illmann moutains seen from the path to Storronden mountain.

Stein i fjorden

Stone in the fjord.

Stein i fjorden / Stone in the fjord.
Juli -19
Leica M10; Elmarit 28mm.
Lysebotn, Lysefjorden. Kjerag til venstre. Lysebotn, Lysefjorden. Kjerag to the left.

Strand på Island

Beach in Iceland

Strand på Island/ Beach in Iceland
Arnardrangur, Reynisfjara. Juli -13
Leica M9; Summicron 35mm;
Ett av de mest fotograferte motivene på Island.
Tatt fra denne turistdestinasjonens parkeringsplass.
One of the moste photographed motifs in Iceland.
Taken from tis tourist destination's parking lot.

Terne over isfjell

Tern over iceberg

Terne over isfjell / Tern over iceberg
Jokulsárlón . Iceland. Juli -13
Leica M9; Summicron 35mm;
Tåka lå tett over lonen denne dagen, og landskapet hadde et mystisk og utenomjordisk atmosfære. The for was thick around the lake this tay, and the landscape dwelled in a mystic athmosphere as from another world.

Einer-rot

Juniper root

Einer-rot / Juniper root
Jotunheimen juli -20
Leica M9; Summicron 35mm;
Det som vokser og lever i karrige landskap, har sin egen værbitte karakter. What grows and lives in harsh landscapes, becomes a distinct weather marked character.

Steinrøys i brekanten

Rocks near the glacier's edge.

Steinrøys i brekanten / Rocks near the glacier's edge.
v Glitretind juli -17
Leica M9;
Breen trekker seg tilbake, og ved foten av fjellet viser steiner seg som har ligget under is i mange tusen år. The glacier retreats, and at the base of the mountain, stones emerge that have been under ice for thousands of years.