Landscape pictures

Arne JW Kolstø

Skogsbekk i haustlandskap.

Forest Creek in an Autumn Landscape

Gyllen lønn over skogsbekk / Golden maple over forest's creek
Fra Sølvdoblabekken - oktober-19(sb 20)
Leica M10; Summicron 35; 2 sec
Tilbaketrukke
der ingen sti fører,
omfamnar haustens stille lynne deg.
In a retreat
where no path leads,
autumn's silent mood embraces you.

Skogsfoss

Woodland cascade

Skogsfoss / Woodland cascade
Fra Sølvdoblabekken (sb 19)
Leica M10; Tele-Elmarit 90; 2 sec
Skogsbekken og trestammene
forteller en tidløs historie.
Unveiling the mysteries of the forest creek,
where logs and cascading waters tell a timeless tale.

Våtlendt

Wet landscape

Flommende bekk / Flooding stream
Fra Sølvdoblabekken - sept -23 (sb 18)
Leica M10; Tele-Elmarit 90; 8 sec
Haustregnet fyller bekkene
og framhevar fargane.
The autumn rain fills the creeks,
and enhances the colours.

Skogens kretsløp

Forest's cyclus

Skogens kretsløp / Forest's Cyclus
Fra Sølvdoblabekken - august (sb 17)
Det snor ein bekk seg gjennom skogen,
rundt og over falne trestammar.

Fullenda bitar av landskapet,
brytst ned
og blir viktig næring for ny vekst.
A creek winds its way through the forest.

Decaying logs blend into the landscape
and provide essential nutritients for new growth.

Høstbekk

Autumn stream

Høstbekk / Autumn Stream
Fra Sølvdoblabekken - oktober (sb 16)
Høsten skyller bort restene
av året som gikk.
The autumn washes away
the rests from
the year that passed.

Trestammer i bekken

Tree trunks in the creek

Trestammer i bekken / Tree trunks in the creek
Sølvdoblebekken mai -22(sb 4)
Leica M10; Summicron 35; 1/6 sec
Vinterens isdekke
og vårens vannflom
flytter trestammene.
Litt etter litt.

Sommerens fukt og
insekters og soppers virksomhet
endrer overflate, form og størrelse..
Litt etter litt.

Høstlandskap

Autumn landscape

Høstlandskap / Autumn landscape
Sølvdoblabekken okt. 21(sb 5)
Leica M10; Summicron 35 pano; 1.5 sec
Få går her ofte.
Nytt far må tråkkast kvar gong -
over eit tre som fall i siste storm,
gjennom eit kratt som voks opp sist sommar,
rundt ein dam etter siste regnvêr.

Skogen lever - og det som bur i den òg.
Few people come here often.
A new path must be forged each time -
over a tree that fell in the last storm,
through a thicket that grew up last summer,
around a pond after the last rain.

The forest is alive - and so is what dwells within it.

Morgendis

Morning mist

Morgendis / Morning mist
Fra Langvannsodden i Østmarka, september -16 (sb 7)
Leica M9; Elmarit 90mm;
I Høstmorgenens
første solstråler
glitrer alvedansen.

Den blir livligere og flyktigere
- og til slutt usynlig.
Og så er det dag.
The autumn morning's
first rays of sun
illuminate the fairy dance.

It becomes more lively and fleeting
- and eventually invisible.
And then it is daytime.

Rotvelter i myrlende

Fallen trees in a marshland.

Tree roots
Maigrasdalen ved Askevannet; desember -19(sb 12)
I skumringa endrar skogen seg,
og skapningar frå fantasien
trer fram.

Dei kviskrar og mumlar
til kvarandre
på løyndomsfulle språk.
In the twilight, the forest changes,
and creatures from imagination
emerge.

They whisper and murmur
to each other
in secretive languages.

Liljekonvall

Lily-of-the-valley

Liljekonvall / Lily-of-the-valley
ved Dølerud - juni -21(sb 8)
Dølerud er en gammel husmannsplass i Østmarka, og er et naturlig mål for en ettermiddags- eller søndagstur.

I randsonene på de gamle jordene vokser det tepper av liljekonvall,
og de delikate, små blomstene er vakrest i overgangen mai-juni.
Dølerud is an old farmstead in Østmarka, and is a natural destination for an afternoon or Sunday trip.

In the edges of the old fields, carpets of lily-of-the-valley grow,
and the delicate, small flowers are most beautiful in the transition from May to June.

Dam i bekken

Pond in the creek

Dam i bekken / Pond in the creek
En stille dam i Sølvdoblabekken. Juni -21(sb 9)
Leica M10; Summicron 35; 1/2 sec
Dammen er menneskeverk bygd av nærliggande steinar for å avpasse flyten i bekken.

Den føyer seg inn i landskapet utan å endre det.
Og òg gjennom tørre tidsrom speglar den skogen omkring
Sølvdoblabekken is a small stream in Østmarka with very varying water flow.

Though man-made, the pond blends seamlessly with the natural environment, and mirrors the surrounding forest even in dry periods.

Rotvelt over bekken

Fallen tree over the creek

Rotvelt over bekken/ Fallen tree over the creek
Sølvdoblabekken oktober -21(sb 10)
Leica M10; Summicron 35; 8 sec
Hauststormane felte treet som nå la seg over bekkeløpet -
og landskapet endra seg.

Med skiftande vêr og årstider vil det gradvis brytast ned og gi næring til nytt liv.
One of the trees whose roots no longer found a solid hold during the autumn storms.

In this protected area, it will be left where it fell and continue its natural process in the ecosystem.

Kveldslys om høsten

Autumn's evening sunlight.

Kveldslys om høsten / Autumn's evening sunlight.
Søndre Kjerrmåsatjern. oktober -21(sb 11)
Leica M10; Summicron 35; 8 sec
Det gylne kveldslyset får sivet til å gløde etter denne klare og stille høst-dagen.

Det lyser opp foran skogen som ligger i skygge bak.
The golden evening light makes the reeds glow after this clear and calm autumn day.

It illuminates the foreground against the forest that lies in shadow behind.

Lysning

Clearing

Lysning / Clearing
v. Bysetermåsan(sb 13)
Leica M10;
Lufta er frisk og behagelig.
Trær og planter
går inn for landing før vinteren.

Om kvelden stiger disen
opp fra myrene.
Og høstløvet danner en gyllen portal.
The air is fresh and pleasant.
Trees and plants are preparing for the winter
as they transition into dormancy.

In the evening, mist rises from the marshes,
and the autumn leaves create a golden portal.

Nymåne

New moon

Nymåne / New Moon
Nord-Elvåga; januar(sb 2)
Tilfreds etter søndagsturen midtvinters vender vi tilbake til en ny uke. Satisfied after the sunday's ski-walk, we return to a new week.

Aftenrøde

Afterglow

Aftenrøde / Afterglow
Søndre Kjerrmåsatjern, januar(sb 3)
Omsluttet av stillhet
og gløden fra himmelen
og bålet,
nytes en kopp nytrukket kaffe.
Surrounded by peace
and the glow from the sky
and the fire,
I enjoy the freshly brewed coffee

Kaffebål i snøen

Kaffebål i snøen

Kaffebål i snøen / Kaffebål i snøen
v Skjelbreia desember -21(sb 14)
Leica M10; Summilux 50;
Gylne flammar varmar i tussmørkret.
Lukt frå bål og skog og kaffi
kallar fram løynde minne.

Det sprakar lett i veden.
Rundt meg er det stilt.
Golden flames gives warmth
in the twilight.
The scent of bonfire, forest, and coffee
brings forth vague memories.

The wood crackles lightly.
Stillness surrounds me.

Snøfokk

Wind and snow

Snøfokk / Wind and snow
Nord-Elvåga januar -19 (sb 15)
Leica M10; Summicron 35;
Vi ser hverandre som små prikker
som vokser ut av snøfokket.

Vi sier kort "hei" når vi passerer hverandre,
for så igjen å bli til hver vår prikk,
og forsvinne inn i det hvite.
We see each other as small dots emerging from the blanket of snow.

We exchange brief "hello"s as we pass each other,
then we again become small dots
disappearing in the white landscape once again.

Istapper

Icicles

Istapper / Icicles
Sølvdoblabekken mars -21(sb 6)
Stadig skiftende i form og størrelse, blinker isjøklene langs bekkefaret Ever changing in shape and size, the icicles glitters along the forest's streams.

Stille

Tranquility

Misty landscape near a lake
Søndre Kjerrmåsatjern desember(sb 21)
Når tida står stille
får tankane flyte fritt,
og ein ensar dei lange linjene
under overflata og
bak synsranda.
When time slows down,
thoughts wander without bounds,
revealing hidden depths
beneath the surface and
beyond the horizon of perception.
Mastodon